Harmonogram aktivit


nadcházející akce Golf Resort Konopiště Radecký

22. června 2020

aktualita k dětským pořadům:

připravujeme na listopad 2020 další pokračování našeho pořadu pro děti:

s konkrétním termínem sobota 28. listopadu v 15:30 hod.

Děti – dětem

V rámci této akce vám všem nabízíme možnost aktivní spolupráce a pomoci při realizaci.