Nadcházející akce

dne 17. června proběhl turnaj Golf Resort Konopiště Radecký

dne 19. srpna proběhne turnaj Golf Resort Panorama Kácov

Aktualita k dětským pořadům

připravujeme na listopad 2020 další pokračování našeho pořadu pro děti:

s konkrétním termínem sobota 28. listopadu v 15:30 hod.

Děti – dětem

V rámci této akce vám všem nabízíme možnost aktivní spolupráce a pomoci při realizaci.