Děti – dětem

Děti dětem

je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá komponované pořady pro handicapované děti, děti z různých ústavů a Dětských domovů z celé ČR.

Mottem celého projektu je začlenění handicapovaných dětí zpět do reálu života cestou přátelství, profesionality,lidskosti a radosti z netradičně pořádaných akcí.
Odměnou všem, kteří se zúčastní realizace jsou rozzářené oči a radost dětí se setkání s umělci a kamarády z celé ČR, které je mnohdy nepřekonatelnou překážkou v rámci jejich handicapů.

Do roku 2012 bylo uspořádáno více než 37 komponovaných pořadů, pro více než 15.000 dětí na území celé ČR.
Bylo rozdáno více než 25.000 dárků pro děti a dětské ústavy.

I touto cestou děkujeme všem sponzorům a organizačním pracovníkům, kteří se podíleli a dále podílejí na projektu

Děti dětem

 

Od roku 2010 se projekt

Děti dětem rozšířil o pořady Úsměv na tváři, které podobně, jako základní projekt mají stejné motto, ovšem navíc nechávají soutěžit mezi sebou Dětské domovy o velmi zajímavé ceny. Zároveň se stal tento rozšířený pořad i cestovní akcí.

záštita

Základním záměrem všech projektů, které tvoří Petr Horáček, je práce pro děti a hlavně pro handicapované děti, které jsou mnohdy na okraji zájmu společnosti.

Je pár prominentních ústavů, ale je mnoho malých ústavů a dětských domovů, kde zápasí s finančním problémem a s možnostmi se účastnit čehokoliv. Proto myšlenka

komponovaných pořadů Děti dětem, kdy v rámci režijních záměrů děti hrají pro děti, pomáhají jim při vstupech do sálů a stávají se jejich přáteli. Při představeních mají hlavní místa handicapovaní. Mnoho umělců i význačných osobností chápe tuto problematiku a během těchto pořadů dává dětem mnohdy více něž při jiných představeních. Podpisy, setkání, kontakty, společná foto a další…

Děti dětem

je základní projekt s osovou myšlenkou pomáhat všem handicapovaným dětetem formou pořádání velkých koncertů (převážně v Praze a velkých městech)

Úsměv na tváři

je volné pokračování, navíc se soutěžemi pro dětské domovy a hlavně je to zájezdový pořad (i pro ty nejmenší města a vesnice)

Mikulášské

jsou klasické předvánoční aktivity spojené s osvětou o handicapu Koncerty pro seniory: obdobně, jako u ostatních pořadů navozujeme atmosféru pohody, setkání s předními velmi kvalitními umělci a veřejnými činiteli

Golfové akce

ačkoliv jsou náplní normální činnosti Petra Horáčka, tak v rámci golfových akcí zveme handicapované děti na akce, kde pak předáváme potřebné pomůcky, dárky a peníze těm, kteří to nejvíce potřebují.

Ostatní

připravujeme i netradiční setkání s umělci přímo v dětských domovech, nebo v divadlech. Jedná se o individuální aktivitu, dle požadavků ústavů.

Dále samozřejmě připravujeme individuální dětské vánoční akce a koncerty

pozvánky k posledním dvou pořadům v Písecké bráně

  • Písecká brána 2018
  • Písecká brána 2019

ukázky z pořadu Děti – dětem v Písecké bráně 2018

ukázky z pořadu Děti – dětem v Písecké bráně 2019

Aktualita k dětským pořadům

Milé děti, vážení přátelé, vzhledem ke koronavirovým opatřením a rozhodnutím vlády ČR, jsme nuceni oznámit, že plánovaný 42. Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z dětských zařízení se 28.listopadu 2020 neuskutečnil.

Pokusíme se pouze dopravit do některých domovů dárky, které věříme alespoň částečně nahradí zklamání ze stornované akce.

V rámci této akce vám nabízíme všem možnost aktivní spolupráce a pomoci při realizaci.

Od roku 2010 se projekt

Děti-dětem

rozšířil o pořady Úsměv na tváři, které podobně, jako základní projekt mají stejné motto, ovšem navíc nechávají soutěžit mezi sebou Dětské domovy o velmi zajímavé ceny. Zároveň se stal tento rozšířený pořad i cestovní akcí.