Děti – dětem

Děti dětem

je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá komponované pořady pro handicapované děti, děti z různých ústavů a Dětských domovů z celé ČR.

Mottem celého projektu je začlenění handicapovaných dětí zpět do reálu života cestou přátelství, profesionality,lidskosti a radosti z netradičně pořádaných akcí.
Odměnou všem, kteří se zúčastní realizace jsou rozzářené oči a radost dětí se setkání s umělci a kamarády z celé ČR, které je mnohdy nepřekonatelnou překážkou v rámci jejich handicapů.

Do roku 2012 bylo uspořádáno více než 37 komponovaných pořadů, pro více než 15.000 dětí na území celé ČR.
Bylo rozdáno více než 25.000 dárků pro děti a dětské ústavy.

I touto cestou děkujeme všem sponzorům a organizačním pracovníkům, kteří se podíleli a dále podílejí na projektu

Děti dětem

 

Od roku 2010 se projekt

Děti dětem rozšířil o pořady Úsměv na tváři, které podobně, jako základní projekt mají stejné motto, ovšem navíc nechávají soutěžit mezi sebou Dětské domovy o velmi zajímavé ceny. Zároveň se stal tento rozšířený pořad i cestovní akcí.

…”ještě jednou moc děkuji za televizi, kterou jsem vysoutěžila na Žofíně při vánočním koncertu Děti dětem, taky mi udělala radost paní prezidentová, protože mi podepsala do deníčku”….

záštita

Základním záměrem všech projektů, které tvoří Petr Horáček, je práce pro děti a hlavně pro handicapované děti, které jsou mnohdy na okraji zájmu společnosti.

Je pár prominentních ústavů, ale je mnoho malých ústavů a dětských domovů, kde zápasí s finančním problémem a s možnostmi se účastnit čehokoliv. Proto myšlenka

komponovaných pořadů Děti dětem, kdy v rámci režijních záměrů děti hrají pro děti, pomáhají jim při vstupech do sálů a stávají se jejich přáteli. Při představeních mají hlavní místa handicapovaní. Mnoho umělců i význačných osobností chápe tuto problematiku a během těchto pořadů dává dětem mnohdy více něž při jiných představeních. Podpisy, setkání, kontakty, společná foto a další…

Děti dětem

je základní projekt s osovou myšlenkou pomáhat všem handicapovaným dětetem formou pořádání velkých koncertů (převážně v Praze a velkých městech)

Úsměv na tváři

je volné pokračování, navíc se soutěžemi pro dětské domovy a hlavně je to zájezdový pořad (i pro ty nejmenší města a vesnice)

Mikulášské

jsou klasické předvánoční aktivity spojené s osvětou o handicapu Koncerty pro seniory: obdobně, jako u ostatních pořadů navozujeme atmosféru pohody, setkání s předními velmi kvalitními umělci a veřejnými činiteli

Golfové akce

ačkoliv jsou náplní normální činnosti Petra Horáčka, tak v rámci golfových akcí zveme handicapované děti na akce, kde pak předáváme potřebné pomůcky, dárky a peníze těm, kteří to nejvíce potřebují.

Ostatní

připravujeme i netradiční setkání s umělci přímo v dětských domovech, nebo v divadlech. Jedná se o individuální aktivitu, dle požadavků ústavů.

Dále samozřejmě připravujeme individuální dětské vánoční akce a koncerty

pozvánky k posledním dvou pořadům v Písecké bráně

  • Písecká brána 2018
  • Písecká brána 2019

Fotogalerie

Písecká brána 2018

Písecká brána 2019

Mladá Boleslav 2016

Velký Vánoční koncert Písecká brána 2015

HAMU 2014

Velká Mikulášská nadílka v Nemocnici na Františku

Milín 2011

Jablonné v Podještědí

Bojkovice 2010

aktualita k dětským pořadům

připravujeme na listopad 2020 další pokračování našeho pořadu pro děti:

s konkrétním termínem 28.listopad 2020 v 15:30 hod

V rámci této akce vám nabízíme všem možnost aktivní spolupráce a pomoci při realizaci.

Od roku 2010 se projekt

Děti-dětem

rozšířil o pořady Úsměv na tváři, které podobně, jako základní projekt mají stejné motto, ovšem navíc nechávají soutěžit mezi sebou Dětské domovy o velmi zajímavé ceny. Zároveň se stal tento rozšířený pořad i cestovní akcí.